VLT SPECIALE PANELEN VOOR VISUELE INSPECTIES
visual inspection keyboard visual inspection keyboard visual inspection keyboard
Paneel voor visuele inspectie van chassis in inspectieput visuele inspectie met tablet paneel voor visuele inspectie in console
In 1995 introduceerde VLT zijn bekende tijdsbesparende panelen voor visuele inspecties. Een erg robuust VLT-product (geschikt voor werkplaatsomstandigheden). Het paneel begeleidt de keurmeester door de inspectie. In combinatie met de VLT teststraat-database laten groene en rode LED's op het paneel zien welke onderdelen gekeurd moeten worden.

Als er geen onderdelen afgekeurd worden, drukt de keurmeester enkel op de grote entertoets om aan te geven dat de inspectie klaar is. Indien (belangrijke) onderdelen afgekeurd worden, drukt hij één keer op de betreffende toets(en) waardoor er een rode LED oplicht op die toets(en). De betreffende groene LED's gaan dan uit.

Er is ook een tussenvorm mogelijk, waarbij na twee keer drukken op een toets beide LED's aan gaan. Dit betekent dan dat het betreffende onderdeel niet helemaal goed is, maar dat het voertuig hier niet op afgekeurd wordt. Het VLT visuele inspectiepaneel heeft 86 toetsen en een grote entertoets. De gebruiker kan de betekenis van de toetsen wijzigen als hij gebruik maakt van de VLT teststraatsoftware.

Indien het inspectiepaneel wordt gebruikt in een VLT teststraat met 32" TFT-LCD overheadmonitors, dan worden alle afgekeurde onderdelen op de overheadmonitor getoond. De toetsen hebben een herhalingsfunctie, zodat men kan blijven wisselen tussen goedkeur en afkeur door op de betreffende toets te drukken.

visual inspection keyboard
paneel voor visuele inspectie met TFT-LCD monitor

Technische specificaties

Download pdf   pdf